// ۱۷ تیر ۰۱ ، ۰۱:۰۷

مجموعه  تمام کدهای آهنگ پیشواز مداحی همراه اول با  محمد حسین پویانفر با پخش آنلاین

تمامی پیشوازهای ارایه شده  محمد حسین پویانفر برای سرویس آوای انتظار همراه اول

 

کد آوای انتظار عشق یعنی به تو رسیدن  محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 27348

 

کد آوای انتظار شهادت  محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 88549

 

کد آوای انتظار میبارم از عشق تو محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 27544

 

کد آوای انتظار من غم و عشق حسین  محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 27482

 

کد آوای انتظار طومار شهادتم  محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 27511

 

کد آوای انتظار من عاشق کربلام

کد آوای انتظار همراه اول: 27503

 

کد آوای انتظار همه دنیا رو نمیدم

کد آوای انتظار همراه اول: 27516

 

کد آوای انتظار به سر هوای حرم

کد آوای انتظار همراه اول: 27510

 

کد آوای انتظار شب هشتم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88584

 

کد آوای انتظار ای قبله عالم

کد آوای انتظار همراه اول: 27440

 

کد آوای انتظار آهسته تر ای ساربان

کد آوای انتظار همراه اول: 96658

 

کد آوای انتظار شب دهم محرم 3

کد آوای انتظار همراه اول: 88596

 

کد آوای انتظار تا که اشکامو دیدن

کد آوای انتظار همراه اول: 96692

 

کد آوای انتظار مادر بـی گناه

کد آوای انتظار همراه اول: 23589

 

کد آوای انتظار بهونه میگیره دل

کد آوای انتظار همراه اول: 88559

 

کد آوای انتظار یا امام رضا

کد آوای انتظار همراه اول: 27580

 

کد آوای انتظار ای عشق اول و آخرم

کد آوای انتظار همراه اول: 27345

 

کد آوای انتظار اشک و آه

کد آوای انتظار همراه اول: 88555

 

کد آوای انتظار علی ولی الله 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88552

 

کد آوای انتظار بالحسین

کد آوای انتظار همراه اول: 23577

 

کد آوای انتظار عشق اول وآخر

کد آوای انتظار همراه اول: 27371

 

کد آوای انتظار سینه زن علی

کد آوای انتظار همراه اول: 23568

 

کد آوای انتظار شب ششم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88579

 

کد آوای انتظار رسیدم به غم خانه

کد آوای انتظار همراه اول: 96695

 

کد آوای انتظار ای قبله عالم

کد آوای انتظار همراه اول: 96713

 

کد آوای انتظار شب نهم محرم 4

کد آوای انتظار همراه اول: 88590

 

کد آوای انتظار من از حسین دم میزنم

کد آوای انتظار همراه اول: 96659

 

کد آوای انتظار شب نهم محرم 6

کد آوای انتظار همراه اول: 88592

 

کد آوای انتظار باز این چه شورش است

کد آوای انتظار همراه اول: 27480

 

کد آوای انتظار شرمی نکردن

کد آوای انتظار همراه اول: 27420

 

کد آوای انتظار شب سوم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88568

 

کد آوای انتظار شب اول محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88564

 

کد آوای انتظار حک شدی رو عقیقم

کد آوای انتظار همراه اول: 96715

 

کد آوای انتظار نحن ابناء الحیدر محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 23567

 

کد آوای انتظار بوی شراب

کد آوای انتظار همراه اول: 96693

 

کد آوای انتظار شب دهم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88594

 

کد آوای انتظار اسدالله علی

کد آوای انتظار همراه اول: 23576

 

کد آوای انتظار شب چهارم محرم 4

کد آوای انتظار همراه اول: 88574

 

کد آوای انتظار شب نهم محرم 3

کد آوای انتظار همراه اول: 88589

 

کد آوای انتظار علی ولی الله

کد آوای انتظار همراه اول: 88551

 

کد آوای انتظار از بالا نگام میکینی

کد آوای انتظار همراه اول: 27513

 

کد آوای انتظار من غلام نوکراتم

کد آوای انتظار همراه اول: 96714

 

کد آوای انتظار کشتی نجاتی،آب حیاتی

کد آوای انتظار همراه اول: 96712

 

کد آوای انتظار شب دهم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88593

 

کد آوای انتظار شب پنجم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88576

 

کد آوای انتظار شب چهارم محرم 2

کد آوای انتظار همراه اول: 88572

 

کد آوای انتظار من از حسین دم میزنم

کد آوای انتظار همراه اول: 27394

 

کد آوای انتظار شب دهم محرم 2  محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 88595

 

کد آوای انتظار آهسته تر ای ساربان  محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 27393

 

کد آوای انتظار یا حسین  محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 23570

 

کد آوای انتظار شب نهم محرم 5

کد آوای انتظار همراه اول: 88591

 

کد آوای انتظار اشک و آه 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88556

 

کد آوای انتظار به مـولا علی مولا

کد آوای انتظار همراه اول: 23593

 

کد آوای انتظار آه غفلت2

کد آوای انتظار همراه اول: 27582

 

کد آوای انتظار کربلایی

کد آوای انتظار همراه اول: 88553

 

کد آوای انتظار من عاشق کربلاتم

کد آوای انتظار همراه اول: 96696

 

کد آوای انتظار شب چهارم محرم 3

کد آوای انتظار همراه اول: 88573

 

کد آوای انتظار کبوتر گنبد2

کد آوای انتظار همراه اول: 27576

 

کد آوای انتظار شب نهم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88587

 

کد آوای انتظار تو مثل من سرکویت

کد آوای انتظار همراه اول: 27543

 

کد آوای انتظار عید غدیر

کد آوای انتظار همراه اول: 88562

 

کد آوای انتظار یاثارالله

کد آوای انتظار همراه اول: 27570

 

کد آوای انتظار ساکن کرب و بلا

کد آوای انتظار همراه اول: 27514

 

کد آوای انتظار اشک بر تو ارامشم

کد آوای انتظار همراه اول: 27568

 

کد آوای انتظار من تورو دارم

کد آوای انتظار همراه اول: 88558

 

کد آوای انتظار شرمی نکردن

کد آوای انتظار همراه اول: 96694

 

کد آوای انتظار زیر این خیمه

کد آوای انتظار همراه اول: 27484

 

کد آوای انتظار آه غفلت1

کد آوای انتظار همراه اول: 27581

 

کد آوای انتظار دستم را بگیر

کد آوای انتظار همراه اول: 27567

 

کد آوای انتظار من عاشق کربلاتم

کد آوای انتظار همراه اول: 27422

 

کد آوای انتظار شب هفتم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88582

 

کد آوای انتظار آقای من

کد آوای انتظار همراه اول: 27423

 

کد آوای انتظار ساکن کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 27579

 

کد آوای انتظار اقای من حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 88550

 

کد آوای انتظار عشق یعنی به تو رسیدن

کد آوای انتظار همراه اول: 27347

 

کد آوای انتظار حک شدی رو عقیقم

کد آوای انتظار همراه اول: 27442

 

کد آوای انتظار شب چهارم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88570

 

کد آوای انتظار کبوتر گنبد3

کد آوای انتظار همراه اول: 27577

 

کد آوای انتظار سیدنا الغریب

کد آوای انتظار همراه اول: 27443

 

کد آوای انتظار لبیک گوی شاه دین

کد آوای انتظار همراه اول: 27569

 

کد آوای انتظار علی رو عشق است

کد آوای انتظار همراه اول: 88597

 

کد آوای انتظار شب پنجم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88575

 

کد آوای انتظار شب هفتم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88581

 

کد آوای انتظار آه غفلت

کد آوای انتظار همراه اول: 23666

 

کد آوای انتظار آه غفلت3

کد آوای انتظار همراه اول: 27583

 

کد آوای انتظار جانابه جای عالم بالا

کد آوای انتظار همراه اول: 96734

 

کد آوای انتظار شب نهم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88586

 

کد آوای انتظار عشق اول وآخر

کد آوای انتظار همراه اول: 27578

 

کد آوای انتظار دل به عشق تو دادم

کد آوای انتظار همراه اول: 96735

 

کد آوای انتظار شب هفتم محرم 2

کد آوای انتظار همراه اول: 88583

 

کد آوای انتظار میبارم ازعشق تو جانا

کد آوای انتظار همراه اول: 27512

 

کد آوای انتظار شب چهارم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88571

 

کد آوای انتظار ساکن کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 27483

 

کد آوای انتظار کشتی نجاتی

کد آوای انتظار همراه اول: 27439

 

کد آوای انتظار عید غدیر 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88563

 

کد آوای انتظار یارا

کد آوای انتظار همراه اول: 96733

 

کد آوای انتظار سیصد و سیزه یار

کد آوای انتظار همراه اول: 23569

 

کد آوای انتظار اربعین97

کد آوای انتظار همراه اول: 27349

 

کد آوای انتظار رسیدم به غم خانه

کد آوای انتظار همراه اول: 27421

 

کد آوای انتظار سیدنا الغریب

کد آوای انتظار همراه اول: 96716

 

کد آوای انتظار کبوتر گنبد

کد آوای انتظار همراه اول: 27575

 

کد آوای انتظار شب ششم محرم 2

کد آوای انتظار همراه اول: 88580

 

کد آوای انتظار اشک و آه 2

کد آوای انتظار همراه اول: 88557

 

کد آوای انتظار دخیلم ابوالفضل

کد آوای انتظار همراه اول: 23571

 

کد آوای انتظار بوی شراب

کد آوای انتظار همراه اول: 27419

 

کد آوای انتظار شب نهم محرم 2

کد آوای انتظار همراه اول: 88588

 

کد آوای انتظار اقامی

کد آوای انتظار همراه اول: 88554

 

کد آوای انتظار آه غفلت 1

کد آوای انتظار همراه اول: 23667

 

کد آوای انتظار السلام ای یارا

کد آوای انتظار همراه اول: 27515

 

کد آوای انتظار من غلام نوکراتم

کد آوای انتظار همراه اول: 27441

 

کد آوای انتظار صلی الله علیک

کد آوای انتظار همراه اول: 27481

 

کد آوای انتظار من تورو دارم

کد آوای انتظار همراه اول: 88599

 

کد آوای انتظار شب هشتم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88585

 

کد آوای انتظار شب دوم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88566

 

کد آوای انتظار خندیدتاکه اشکامو دید

کد آوای انتظار همراه اول: 27418

 

کد آوای انتظار با سر امدی

کد آوای انتظار همراه اول: 96691

 

کد آوای انتظار شاه بی سر السلام

کد آوای انتظار همراه اول: 27562

 

کد آوای انتظار السلام السلام

کد آوای انتظار همراه اول: 27346

 

کد آوای انتظار شب ششم محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 88578

 

کد آوای انتظار شب اول محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88565

 

کد آوای انتظار با سر امدی

کد آوای انتظار همراه اول: 27417

 

کد آوای انتظار شب سوم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88569

 

کد آوای انتظار شب دوم محرم 1

کد آوای انتظار همراه اول: 88567

 

کد آوای انتظار ای جان آقام

کد آوای انتظار همراه اول: 96637

 

کد آوای انتظار بابا

کد آوای انتظار همراه اول: 88598

 

کد آوای انتظار قدم قدم تا کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 23572

 

کد آوای انتظار شب پنجم محرم 2

کد آوای انتظار همراه اول: 88577

 

کد آوای انتظار امام رضا

کد آوای انتظار همراه اول: 27344

 

کد آوای انتظار امام رضا

کد آوای انتظار همراه اول: 27370

 

کد آوای انتظار ای شاه بی سر سلام

کد آوای انتظار همراه اول: 27566

 

کد آوای انتظار دستامو ول نکن

کد آوای انتظار همراه اول: 88561

 

کد آوای انتظار آقای من

کد آوای انتظار همراه اول: 96697

 

کد آوای انتظار بوی پیراهن حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 88560

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

دیدگاه ها  ۰  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است